Skip to content

 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH NA CMENTARZACH MIEJSKICH W NOWEJ RUDZIE I NOWEJ RUDZIE-SŁUPCU

Cennik sporządzono na podstawie:

UCHWAŁA NR 255/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 447/XLVIII/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 255/XXVII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

UCHWAŁA NR 460/XLIX/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 255/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych 

 

Ustala się opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej:


1. opłata za miejsce pochowania zwłok w grobach ziemnych na okres 20 lat

a) grób ziemny mały (dziecko do lat 6) 500,00 zł + podatek VAT

b) grób ziemny duży 600,00 zł + podatek VAT

c) grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna nad drugą 900,00 zł + podatek VAT

 

2. jednorazowa opłata miejsca pod:

a) grób murowany (w pionie) 1200,00 zł + podatek VAT

b) grób murowany (w poziomie) 1850,00 zł + podatek VAT

c) grób urnowy 800,00 zł + podatek VAT

d) nisza urnowa w kolumbarium - 2 000,00 zł + podatek VAT

e) za dochowanie urny do istniejącej niszy urnowej - 500,00 zł + podatek VAT


3. za przedłużenie miejsca w grobach ziemnych na następne 20 lat:

a) grób ziemny mały (dziecko do lat 6) 500,00 zł + podatek VAT, dopuszcza się płatność w 20 ratach po 35,00 zł rocznie + podatek VAT

b) grób ziemny duży 600,00 zł,  dopuszcza się płatność w 20 ratach po 40,00 zł rocznie + podatek VAT

c) grób rodzinny 900,00 zł, w którym składane są trumny jedna nad drugą dopuszcza się płatność w 20 ratach po 55,00 zł rocznie + podatek VAT


4. za rezerwację miejsca na okres 20 lat

a) grób ziemny mały (dziecko do lat 6) 500,00 zł + podatek VAT

b) grób ziemny duży 600,00 zł + podatek VAT

c) grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna nad drugą 900,00 zł + podatek VAT


5. za rezerwację miejsca pod:

a) grób murowany (w pionie) 1200,00 zł + podatek VAT

b) grób murowany (w poziomie) 1850,00 zł + podatek VAT

c) grób urnowy 800,00 zł + podatek VAT

d) nisza urnowa w kolumbarium - 2 000,00 zł + podatek VAT


6. każdorazowa opłata za wjazd na cmentarze:

a) pojazd niesilnikowy 10,00 zł + podatek VAT

b) pojazd o ładowności do 3,5 t 50,00 zł + podatek VAT


7. opłata za udostępnienie cmentarza w celu wykonania ekshumacji 60,00 zł + podatek VAT


Jeżeli pochowanie zwłok nastąpi w okresie trwania dotychczas opłaconego grobu ziemnego rodzinnego i opłaconego miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

 

 

 

WSZYSTKIE OPŁATY WYMIENIONE W CENNIKU UISZCZA SIĘ NA RZECZ

URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWEJ RUDZIE 

Wpłat dokonuje się w siedzibie administratora cmentarza.

Zapraszamy do kontaktu z administartorem cmentarza telefonicznie, mailowo bądź w siedzibie firmy 

(szczegóły w zakładce kontakt).